Polimerik Membranlar

Polimerik Membran
Membranlar imal edildikleri malzemenin organik veya inorganik olmasına bağlı olarak polimerik yada seramik membran olarak ikiye ayrılırlar. Polimerik membranlar doğal selüloz ve türevlerinden üretilmekte ve sıvıların birbirinden ayrılmasında yada katı-sıvı ayrımında kullanılmaktadır. Endüstriyel atıksu arıtımı ve değerli ürün geri kazanımı sektöründe en önemli araçlardan biri de membranlardır. Membranların modül olarak kullanıldığı filtrasyon sistemleri ve biyolojik arıtma ünitesi ile birleştirilerek reaktörde kullanıldığı sistemler olan MBR’lar arıtma sektöründe oldukça büyük bir paydaya sahiptir. Hem artıma verimleri açısından hem de işletim kolaylığı açısından yeni kurulacak olan tesislerde membranlar tercih edilmektedir. Var olan tesislerin işletimi ise membranlı filtrasyon sistemlerine yada MBR’lara evrilmektedir.

Membranlar gözenek çaplarına göre gruplandırılırlar ve küçükten büyüğe sıralanışı “mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) şeklindedir. Membranların gözenek çaplarına göre geçirimlilikleri de farklıdır. 

 
polimerik membran bychim kimya
 
Membranların kullanıldığı başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:
  • Evsel atıksu arıtımı ve su geri kazanımı
  • Endüstriyel atıksu arıtımı ve su geri kazanımı
  • Ultrafiltrasyon sistemleri
  • Membran biyoreaktörler (MBR)
  • Ters osmoz öncesi ön arıtma sistemleri
  • Proses suyu arıtımı ve su geri kazanımı
  • İçme suyu arıtımı
Bychim Kimya olarak KOCH Membrane Systems firmasının Türkiye yetkili distribütörlüğünü yapmaktayız ve UF membranlarını projelerimizde kullanmaktayız. Su ve atıksu arıtımında kullanılan Koch membranları ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen ultrafiltrasyon membranları bölümümüze gidiniz.

Membranlar tek başına kullanıldığı gibi çeşitli kombinasyonlar şeklinde de kullanılabilir. Deniz suyu arıtımında veya tuzluluk giderimi proseslerinde RO membranlarından önce ön arıtma olarak UF membranlarının kullanımı buna örnektir. Müşterilerimizin her türlü sorunlarına çözüm sunabilmek adına Bychim Kimya olarak ters osmoz (RO) membranlarını da müşterilerimize temin etmekte ve projelerimizde kullanmaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen ters osmoz membranları bölümümüze gidiniz.