Biyopolimerler

biyopolimerler bychim kimyaBychim Kimya’nın yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve duyarlı yaklaşımı ile Biyopolimerler, Türkiye pazarına tarafımızdan sunulmaktadır.
Biyoplastikler, mısır, patates, şeker kamışı, şeker pancarı gibi bitkisel kaynaklardan elde edilen nişasta bazlı polimerlerden üretilen plastiklerdir.
Günümüzde mısır, patates, şeker kamışı, şeker pancarı gibi bitkisel kaynaklardan üretilen nişasta bazlı biyopolimerler; kaynakların tükenmesi, yüksek maliyetler ve artan sera gazı etkisinin verdiği kaygı ile fosil yakıtlardan (petrol kaynaklı) elde edilen polimerlerin yerini hızla almaktadır.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen biyopolimerler mikroorganizmalarla doğada ve endüstriyel gübre yapan işletmelerde, tamamen biyoparçalanabilir ve üretim teknolojilerine göre gübrelenebilir (kompostlanabilir) özellik gösterebilirler. Böylece, biyoplastikler doğada CO2, su ve biyokütleye dönüşerek gübre olabilme özelliği ile çevre dostu malzemelerdir. Doğada %100 çözünebile yeteneği ile biyopolimerlerden üretilen biyoplastikler, Avrupa Standardı EN 13432'ye göre biyoçözünür ve kompastlanabilir anlamına gelen özel bir sembol ile işaretlenir. 

biyopolimer bychim kimyaDünyada plastik üretimi yıllık 225 milyon tondur ve her yıl üretilen petrolün %4'ü büyük miktarda plastik poşet olmak üzere plastik malzeme üretimi için tüketilmektedir. Aynı zamanda 1 kg plastik üretimi için harcanan saatlik enerji miktarı 20 kw civarındadır. Bu miktar Amerika'nın tükettiği enerji miktarının %1,5'una denk gelmektedir.

Hem doğal kaynakların hızla tükenmesi, hem de fazla enerji tüketimi ile doğada artan tahribat biyoplastik kullanımı ile önlenecektir. Bugün biyoplastik endüstrisi 1 milyon ton üretim yapmaktadır ve sektörün büyüme hızı ise %20 civarındadır. Sektörün talebine orantılı olarak biyopolimer üretiminin 2016 yılında 2 milyon tona ulaşması beklenmektedir.


Biotec biyopolimerlerinin sektörde kullanımının en yaygın olduğu ürünleri şunlardır:
  • Bioplast GF 106/02
  • Bioplast 500
  • Bioplast GS 2189