Atıksu Arıtımı ve Su Geri Kazanımı

Gün geçtikçe su kaynaklarının hızlı bir şekilde kirlenmesi, oluşan atıksuyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra arıtılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bu arıtım işlemi; atıksu karakterizasyonu, maliyet, işletme ve istenen deşarj kriterleri gibi parametrelere bağlı olarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir.

• Kimyasal arıtım, atıksuyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atıksu içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek kirleticilerin çökelmesi ile sudan giderimi şeklinde yapılır.
• Biyolojik arıtım, evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ve kirleticilerin biyokütle oluşturarak sudan ayrılması şeklinde gerçekleştirilir.
• Fiziksel arıtım, hiçbir kimyasal veya bakteri kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılması şeklinde gerçekleştirilir.

Bychim Kimya tarafından tüm bu arıtma yöntemleri müşterilerimizin proseslerine ve taleplerine uygun olarak kullanılmaktadır. Uygulamalarımız şu şekildedir;

- Evsel Atıksu Arıtımı
- Endüstriyel Atıksu Arıtımı
- Su ve Değerli Ürün Geri Kazanımı
- Gri Su Uygulamaları